Az írásszakértő feladata, vizsgálata, megállapítása kiterjed a következőkre:

 

  • magán- és köziratokon szereplő kérdéses kézírások valódiságának megállapítására
  • számlákon, szerződéseken, végrendeleteken, adás-vételi iratokon található névaláírások valódiságának megállapítására
  • szabadkezi és technikai hamisítás, vagy szándékos torzítás megállapítására
  • szándék nélkül az írásproduktumokban létrejövő írásváltozásokra (például: betegség, öregség, stressz, kábítószer, neurológiai hatás, környezeti tényezők) utaló jelek vizsgálatára, értékelésére
  • ismeretlen személytől származó fenyegető, zsaroló levelek írójának beazonosítására
  • búcsúlevelek hitelességének bizonyítására.
  •  

Szaktanácsadás, jogi segítség is kérhető!